FERTIPLUS PARINGSADVIES: DIT ADVIES IS ER VOOR U!

Sinds 2008 is het FertiPlus paringsadvies gelanceerd. Dit paringsadvies programma is geheel door onszelf ontworpen en ontwikkeld. De afgelopen jaren hebben veel veehouders hier kennis mee gemaakt en het aantal gebruikers stijgt nog steeds.

Het Fertiplus paringsadvies was zeker niet het eerste parings programma. Meerdere rundveeverbeteringsorganisaties gingen ons voor en brachten zelf, of in samenwerking met andere partijen, programma’s op de markt. Ook wij hadden kunnen kiezen om een reeds bestaand programma te gebruiken. Echter, in onze zoektocht naar een programma dat precies bij de filosofie van FertiPlus past bleek geen van de reeds beschikbare programma’s aan onze wensen te voldoen. Door zelf en in eigen beheer een paringsadvies programma te ontwikkelen konden we het geheel naar onze eigen wensen en eisen vorm geven. Belangrijke speerpunten van ons paringsadvies zijn:

HOE WERKT HET

  • Geheel onafhankelijk: omdat wij geen eigen fokprogramma hebben kunnen wij ons richten op het adviseren van stieren die bij de veestapel en het fokdoel passen. 
  • Streven naar maximaal 1,5% inteelt: zowel bij vaders- als moederskant tot 5 generaties terugkijken bij het bepalen van de stierkeuze.
  • Werken met cijfers uit de praktijk: de stierkeuze voor uw koeien wordt mede bepaald aan de hand van de werkelijk gerealiseerde productie en celgetalscores (MPR gegevens) en niet op basis van indexgegevens.
  • Exterieur: de gehele onderbalk wordt meegenomen in de waardering van uw jongvee en koeien.
  • Het maken van paringen die leiden tot een juiste combinatie van levensduur en levensproductie. 
paringsadvies sap keuren koe pink
Door het exterieur van uw pinken en koeien te scoren wordt de basis gelegd voor een passende paring

SLEUTEL TOT SUCCES

Het behalen van gewenste resultaten met fokkerij is vaak een weg van de lange adem. Tussen het moment van het bepalen van de stierkeus tot het aan de melk komen van een beloftevolle vaars zit toch al gauw drie jaar. Juist omdat het zo lang duurt voordat resultaat zichtbaar is kan het lastig zijn om de ingezette fokkerijkoers vast te houden. 

Een goed paringsadvies programma helpt hierbij. Samen met de paringsadviseur loopt u periodiek de veestapel langs en houdt u de vooruitgang in de gaten. Desgewenst wordt het stierenpakket aangepast maar het gestelde fokdoel wordt niet uit het oog verloren. Dit noemen we bijsturen en toch koers houden. Juist de combinatie van het monitoren van de vooruitgang, eventueel bijsturen zonder het doel uit het oog te verliezen is vaak de sleutel tot succes. Voor de veehouder en paringsadviseur is er niets mooier wanneer na een aantal jaren de resultaten van het gevoerde beleid in de praktijk zichtbaar worden.

FERTIPLUS DETAIL

Het FertiPlus paringsadvies is in verschillende soorten beschikbaar. FertiPlus Detail is de meest uitgebreide variant. Hierbij worden de dieren door een paringsadviseur bekeken, wordt de onderbalk gescoord en worden bij het maken van de paringen melkproductie- en celgetalgegevens meegenomen. Daarnaast maakt u samen met de paringsadviseur een selectie van de dieren waarmee u wilt fokken voor aanwas en wordt bepaald welke dieren met een vleesstier gedekt kunne worden. Wanneer u gericht aan een bepaald fokdoel wilt werken is deze variant van het paringsadvies het meest nauwkeurig en aan te bevelen

FERTIPLUS INDEX

Bij de FertiPlus Index-variant worden paringen gemaakt op basis van afstamming, melkproductie- en celgetal gegevens. Indien beschikbaar kunnen exterieurgegevens van het stamboek ook meegenomen worden voor het bepalen van de stierkeuze. Deze variant van het paringsadvies is uitermate geschikt als u inteelt wilt uitsluiten en daarnaast rekening wilt houden met de productiegegevens. Gebruikers van het aAa paringsadvies systeem kunnen ook uit de voeten met het FertiPlus paringsadvies. Bij deze variant is het maken van paringen op aAa – basis het uitgangspunt. Echter worden afstamming, melkproductie- en celgetalgegevens ook meegenomen. Hiermee bent u gegarandeerd van een passende paring op basis van aAa zonder inteelt en productie uit het oog te verliezen. 

ONTZORGEN

FertiPlus is er voor u en niet andersom. Hetzelfde geldt voor ons paringsadvies, dit is ontwikkeld om doelen te behalen en u te ontzorgen. Het paringsadvies is afgesteld op uw persoonlijke wensen en zorgt ervoor dat u niet bij iedere inseminatie hoeft na te denken welke stier het beste past. Daarnaast hoeft u zich geen zorgen te maken over inteelt. Wel zo prettig want er zijn waarschijnlijk genoeg andere zaken die uw aandacht vragen. 

SAMEN DE GEWENSTE KOE FOKKEN, ONGEACHT UW FOKDOEL

paringsadvies adviseur stier sperma

Paringsadviseur Nico Rietman over het FertiPlus paringsadvies:

‘Eén van de sterke punten van dit paringsadvies programma is dat er veel waarde wordt gehecht aan de praktijk en in de praktijk gerealiseerde kengetallen. Dit begint bij het scoren van de onderbalk van de pinken en koeien. Door de bouw van de dieren met het blote oog te beoordelen leggen we de basis voor het maken van een passende paring. Tijdens het scoren van de vaarzen en koeien informeer ik bij de veehouder ook naar de melksnelheid van het dier. Veehouders hechten veel waarde aan dit kenmerk en als dit meegenomen wordt bij het bepalen van de stierkeus kan hier goed op gestuurd worden. Tevens worden bij het maken van de paringen voor melkgevende dieren, de MPR gegevens meegenomen en worden deze gebruikt bij het bepalen van de stierkeus. (Koe-)indexen worden zoveel mogelijk gemeden en alleen gebruikt wanneer praktijkcijfers niet voor handen zijn. Daarnaast is het minimaliseren van inteelt een speerpunt. Daarom worden zowel bij uw pinken en koeien als bij de te gebruiken stieren de afstamming tot vijf generaties terug meegenomen. Het streven is om een maximaal inteeltpercentage van 1,5% toe te staan. Ons doel is om samen met de veehouder koeien te fokken die hij of zij voor ogen heeft. Daarom bepalen we samen met de veehouder wat het fokdoel is en welke stieren hierbij passen. Door te luisteren naar de wensen van de veehouder, goed te kijken naar het jong- en melkvee en cijfers uit de praktijk te gebruiken komen we tot een paringsadvies dat de veehouder helpt zijn fokdoel te verwezenlijken.’

Deel op Facebook
Deel op Twitter

Gerelateerde artikelen