FERTIPLUS RENDEMENTSWIJZER

DOE DE RENDEMENTSWIJZER!

Er zijn enorm veel aspecten die invloed uit kunnen oefenen op het rendement van een melkveebedrijf. De fokkerijstrategie is er één van, die door velen nogal eens over het hoofd gezien wordt. FertiPlus heeft sinds januari 2021 de beschikking over RendementsWijzer. Hét programma voor melkveehouders, dat zoekt naar het ideale fokkerijplan voor het hoogste netto bedrijfsrendement.

HET CONCEPT

RendementsWijzer analyseert allereerst de mogelijkheden van het melkveebedrijf, aan de hand van het beschikbare fosfaatquotum, de melkproductie en het aantal melkkoeien en jongvee. Daarna brengt RendementsWijzer de financiële effecten in beeld van slimme aanpassingen in het fokkerijplan. Uiteindelijk blijkt dat veel bedrijven zomaar duizenden euro’s meer kunnen verdienen.

BEPALEN VAN DE MEEST WAARDEVOLLE DIEREN

Het bepalen van de meest waardevolle dieren op stal is een belangrijke stap in het proces om het netto rendement te verbeteren. Een stap waarvan gebleken is, dat hij beter op basis van feiten genomen kan worden dan op emotie. De theoretische melkveehouder kan deze selectie op basis van merktesten doen en voor de praktisch ingestelde melkveehouder is het selectieprogramma TopRanking een uitkomst. Door de selectie topdieren te beperken tot het minimum, wordt de groep dieren die drachtig gemaakt kunnen worden met sperma van een vleesstier, groter. Natuurlijk waarborgt het programma ten aller tijde de vervanging van de veestapel.

fertiplus topranking advies

GESEKST SPERMA IS DE SLEUTEL

Met de beschikbaarheid van vrouwelijk en mannelijk 4M gesekst sperma hebben we een tool in handen gekregen, die veel invloed uit kan oefenen op het netto rendement. Doordat dit sperma gemiddeld 90% nakomelingen geeft met de gewenste sekse en qua drachtigheidsresultaten absoluut niet meer onder doet voor conventioneel sperma, is het gebruik hiervan buitengewoon interessant geworden. We kunnen met een veel kleinere selectie vrouwelijke dieren, bouwen aan een gegarandeerde hoogwaardigere melkveestapel. Daarnaast is een grotere groep dieren ontstaan, die door middel van het gebruik van Belgisch blauw of black Angus sperma, een gegarandeerde hogere kalveropbrengsten kan realiseren. Wordt er op deze laatste groep mannelijk gesekst sperma ingezet, dan is het voordeel nog verder uit te bouwen.

Door maximaal 30% van de beste dieren met gesekst sperma te insemineren, zullen er alleen nog maar uit de allerbeste dieren nakomelingen op het bedrijf geboren worden. Er hoeft dus praktisch geen selectie meer plaats te vinden bij de vaarskalveren, pinken of vaarzen. De jaarlijkse vervanging van de veestapel is gegarandeerd en er wordt voorkomen dat teveel jongvee kostbaar fosfaatquotum bezet houdt. Fosfaatruimte, die ook in gebruik zou kunnen zijn bij een melkkoe, die geen geld kost, maar juist geld opbrengt. Het juiste aantal dieren opfokken voorkomt ook een te hoge vaarzen instroom. Gezonde oudere koeien die met veel gemak melk produceren, moeten nog te vaak voortijdig het veld ruimen en brengen als het mee zit nog 850 euro op. Net op het moment dat ze hun eigen opfokkosten van om en nabij de 1750 euro terugverdiend hebben. Kortom, gedwongen instroom en vaarzen opfokken voor een collega melkveehouder is een kostbare geschiedenis.

Bent u naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig geworden, welke invloed een uitgebalanceerd fokkerijplan op uw bedrijf kan hebben, maak dan kennis met RendementsWijzer.  Hieronder kunt u uw gegevens invoeren, zodat we contact met u op kunnen nemen voor de overige benodigde bedrijfsgegevens. Aan de hand van de analyse zullen we u laten zien welke kansen er voor uw bedrijf in het verschiet liggen.

WIJ NEMEN CONTACT MET JE OP

Benieuwd naar uw hoogste netto bedrijfsrendement? Wij berekenen dit voor u met de FertiPlus Rendementswijzer! Na het versturen van uw gegevens nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om samen uw rendement te verhogen!

VOLLEDIG EN VLOT UW RENDEMENT INZICHTELIJK?

Via onderstaand formulier kunt u er ook voor kiezen de FertiPlus RendementsWijzer zelfstandig in te vullen. Met onderstaande gegevens kan onze deskundige uw huidige rendement inzichtelijk maken, maar ook waar gewenst aanpassen voor vergelijking. Ook benieuwd of en waar uw huidige rendement verbeterd kan worden? De volgende gegevens heeft u nodig om onderstaand formulier volledig en in een paar minuten in te kunnen vullen:

  • Uw persoonlijke  gegevens
  • Aantal dieren op uw bedrijf
  • % bewust gust / % kalversterfte
  • Dagen tussenkalftijd
  • Inseminatiegetallen
  • Vervangingspercentages
  • Hoeveelheid geleverd melk in Kg
  • Type spermagebruik in percentage voor melkkoeien en pinken

Na het versturen van uw gegevens wordt z.s.m. contact met u opgenomen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

Vervolg Bedrijfsgegevens

Spermagebruik melkkoeien (let op: totaal moet 100% zijn!)

Spermagebruik pinken (let op: totaal moet 100% zijn!)

Overige gegevens

Dank voor het invoeren van uw gegevens. Nadat de informatie verzonden nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.