DIENSTEN EN TARIEVEN

INSEMINEREN

Voorrijkosten €9,45
Handelingskosten €5,60 per dier
Insemineren op afroep €20,-
Tochtcontrole, dier wel/niet geïnsemineerd €1,95 per dier
Drachtigheidscontrole €5,30 per dier

Voorrijkosten
Handelingskosten
Insemineren op afroep
Tochtcontrole, dier wel/niet geïnsemineerd
Drachtigheidscontrole

€ 9,45
€ 5,30
€ 20,-
€ 1,95
€ 5,30


per dier

per dier
per dier

SCANNEN

Voorrijkosten (vanaf 10 dieren geen voorrijkosten berekend) €9,45
Scannen €4,- per dier

Voorrijkosten (vanaf 10 dieren worden er geen voorrijkosten berekend)
Scannen

€ 9,45
€ 4,-


per dier

EMBRYO TRANSPLANTATIE

Voorrijkosten €46,50
Transplantatiekosten per embryo €5,60

Voorrijkosten 
Transplantatiekosten per embryo

€ 46,50
€ 53,50


STIKSTOFLEVERANCIES AAN DHZ

Stikstofcontract per jaar / per vat €125,-
Stikstoflevering op afroep / per vat €20,-
(exclusief voorrijkosten) 

Stikstofcontract per jaar / per vat
Stikstoflevering op afroep / per vat (exclusief voorrijkosten)

€ 125,-
€ 20,-


DISTRIBUTIEKOSTEN

Opslagkosten over sperma elders gekocht €4,30 per riet
(bij levering van sperma via een andere inseminatieservice zijn wij genoodzaakt de berekende €4,30 aan u door te belasten)

Opslagkosten over sperma elders gekocht (bij levering van sperma via een andere inseminatieservice zijn wij genoodzaakt de berekende €4,30 aan u door te belasten)

€ 4,30

per dosis

FertiPlus Paringsadvies

Opvragen bedrijfsdata:

Basiskosten per advies €19,30

Vaste kosten per dier op de stallijst met data CRV €0,41
Vaste kosten per dier op de stallijst met data AgroVision / Uniform Gratis

Voorrijkosten paringsadviseur €19,-
Keuren melkkoeien 1 t/m 60 €3,70 per dier
Keuren melkkoeien 61 t/m 120 €3,60 per dier
Keuren melkkoeien 121 t/m 180 €3,50 per dier
Keuren melkkoeien 181 t/m 230 €3,40 per dier
Keuren melkkoeien 231 t/m 280 €3,30 per dier
Keuren melkkoeien 281 t/m 310 €3,10 per dier
Keuren melkkoeien 311 t/m 340 €2,90 per dier
Keuren melkkoeien 341 en meer €2,70 per dier
Keuren jongvee €2,90 per dier

Kosten voor uitwerking advies €0,19 per dier op de stallijst

TopRanking©  €35,-

Opvragen bedrijfsdata:

Basiskosten per advies

€ 19,30

Vaste kosten per dier op de stallijst met data CRV
Vaste kosten per dier op de stallijst met data AgroVision / Uniform

€ 0,41
gratis


Voorrijkosten paringsadviseur
Keuren melkkoeienKeuren jongvee


1 t/m 60
61 t/m 120
121 t/m 180
181 t/m 230
231 t/m 280
281 t/m 310
311 t/m 340
341 en meer

€ 19,00
€ 3,70
€ 3,60
€ 3,50
€ 3,40
€ 3,30
€ 3,10
€ 2,90
€ 2,70
€ 2,90


per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier

Kosten voor uitwerking advies

TopRanking© 

€ 0,19

€ 35,-

per dier op de stallijst

De bovenstaande tarieven gelden vanaf 1-9-2020.

Voor vragen en opgave kunt u ons bereiken op het kantoor via 0573-740740.
Voor de opgevelijn van tochtige koeien kunt u bellen via 0573-454441.