DIENSTEN EN TARIEVEN

INSEMINEREN

Voorrijkosten €10,10
Handelingskosten €5,60 per dier
Insemineren op afroep €21,50
Tochtcontrole, dier wel geïnsemineerd €2,50 per dier
Tochtcontrole, dier niet geïnsemineerd €3,50 per dier
Drachtigheidscontrole €5,60 per dier

Voorrijkosten
Handelingskosten
Insemineren op afroep
Tochtcontrole, dier wel geïnsemineerd
Tochtcontrole, dier niet geïnsemineerd
Drachtigheidscontrole

€ 10,10
€ 5,60
€ 21,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 5,60


per dier

per dier
per dier
per dier

SCANNEN

Voorrijkosten (vanaf 10 dieren geen voorrijkosten berekend) €10,10
Scannen €4,25 per dier

Voorrijkosten (vanaf 10 dieren worden er geen voorrijkosten berekend)
Scannen

€ 10,10
€ 4,25


per dier

EMBRYO TRANSPLANTATIE

Voorrijkosten €47,-
Transplantatiekosten per embryo €54,-

Voorrijkosten 
Transplantatiekosten per embryo

€ 47,-
€ 54,-


STIKSTOFLEVERANCIES AAN DHZ

Stikstofcontract per jaar / per vat €135,-
Stikstoflevering op afroep / per vat €23,-
(exclusief voorrijkosten) 

Stikstofcontract per jaar / per vat
Stikstoflevering op afroep / per vat (exclusief voorrijkosten)

€ 135,-
€ 23,-


DISTRIBUTIEKOSTEN

Opslagkosten over sperma elders gekocht €4,60 per riet
(bij levering van sperma via een andere inseminatieservice zijn wij genoodzaakt de berekende €4,60 aan u door te belasten)

Opslagkosten over sperma elders gekocht (bij levering van sperma via een andere inseminatieservice zijn wij genoodzaakt de berekende €4,60 aan u door te belasten)

€ 4,60

per dosis

CLAW CLEAN SYSTEM

Starttarief Claw Clean System (CCS)* €31,50 
Basistarief voor 40 minuten behandeling met CCS* €57,75
Extra 10 minuten behandeling CCS (Bovenop 40 minuten basistarief)* €15,75

* prijzen zijn inclusief huur van CCS Cleaner, CCS Sprayer, Intra Clean & Control en Intra Hoof-fit Spray)

Starttarief Claw Clean System (CCS)
Basistarief voor 40 minuten behandeling met CCS*
Extra 10 minuten behandeling CCS (Bovenop 40 minuten basistarief)*

* prijzen zijn inclusief huur van CCS Cleaner, CCS Sprayer, Intra Clean & Control en Intra Hoof-fit Spray)

€ 31,50
€ 57,75
€ 15,75FERTIPLUS PARINGSADVIES

Opvragen bedrijfsdata:

Basiskosten per advies €20,70

Vaste kosten per dier op de stallijst met data CRV €0,44
Vaste kosten per dier op de stallijst met data AgroVision / Uniform Gratis

Voorrijkosten paringsadviseur €20,50
Keuren melkkoeien 1 t/m 60 €3,90 per dier
Keuren melkkoeien 61 t/m 120 €3,80 per dier
Keuren melkkoeien 121 t/m 180 €3,70 per dier
Keuren melkkoeien 181 t/m 230 €3,60 per dier
Keuren melkkoeien 231 t/m 280 €3,50 per dier
Keuren melkkoeien 281 t/m 310 €3,30 per dier
Keuren melkkoeien 311 t/m 340 €3,10 per dier
Keuren melkkoeien 341 en meer €2,90 per dier
Keuren jongvee €3,10 per dier

Kosten voor uitwerking advies €0,22 per dier op de stallijst

TopRanking©  €50,-

Opvragen bedrijfsdata:

Basiskosten per advies

€ 20,70

Vaste kosten per dier op de stallijst met data CRV
Vaste kosten per dier op de stallijst met data AgroVision / Uniform

€ 0,44
gratis


Voorrijkosten paringsadviseur
Keuren melkkoeienKeuren jongvee


1 t/m 60
61 t/m 120
121 t/m 180
181 t/m 230
231 t/m 280
281 t/m 310
311 t/m 340
341 en meer

€ 20,50
€ 3,90
€ 3,80
€ 3,70
€ 3,60
€ 3,50
€ 3,30
€ 3,10
€ 2,90
€ 3,10


per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier

Kosten voor uitwerking advies

TopRanking© 

€ 0,22

€ 50,-

per dier op de stallijst

De bovenstaande tarieven gelden vanaf 1-9-2022.

Voor vragen en opgave kunt u ons bereiken op het kantoor via 0573-740740.
Voor de opgevelijn van tochtige koeien kunt u bellen via 0573-454441.