DIENSTEN EN TARIEVEN

INSEMINEREN

Voorrijkosten €10,60
Handelingskosten €5,90 per dier
Insemineren op afroep €22,60
Tochtcontrole, dier wel geïnsemineerd €2,75 per dier
Tochtcontrole, dier niet geïnsemineerd €3,75 per dier
Drachtigheidscontrole €5,90 per dier

Voorrijkosten
Handelingskosten
Insemineren op afroep
Tochtcontrole, dier wel geïnsemineerd
Tochtcontrole, dier niet geïnsemineerd
Drachtigheidscontrole

€ 10,60
€ 5,90
€ 22,60
€ 2,75
€ 3,75
€ 5,90


per dier

per dier
per dier
per dier

SCANNEN

Voorrijkosten (vanaf 10 dieren geen voorrijkosten berekend) €10,60
Scannen €4,25 per dier

Voorrijkosten (vanaf 10 dieren worden er geen voorrijkosten berekend)
Scannen

€ 10,60
€ 4,25


per dier

EMBRYO TRANSPLANTATIE

Voorrijkosten €49,50
Transplantatiekosten per embryo €57,-

Voorrijkosten 
Transplantatiekosten per embryo

€ 49,50
€ 57,-


STIKSTOFBELEVERING AAN DHZ

Stikstofcontract per jaar / per vat €155,-
Stikstoflevering op afroep / per vat €23,-
(exclusief voorrijkosten) 

Stikstofcontract per jaar / per vat
Stikstoflevering op afroep / per vat (exclusief voorrijkosten)

€ 155,-
€ 23,-


DISTRIBUTIEKOSTEN

Opslagkosten over sperma elders gekocht €4,95 per riet
(bij levering van sperma via een andere inseminatieservice zijn wij genoodzaakt de berekende €4,95 aan u door te belasten)

Opslagkosten over sperma elders gekocht (bij levering van sperma via een andere inseminatieservice zijn wij genoodzaakt de berekende €4,95 aan u door te belasten)

€ 4,95

per dosis

CLAW CLEAN SYSTEM

Starttarief Claw Clean System (CCS)* €33,10 
Basistarief voor 40 minuten behandeling met CCS* €60,65
Extra 10 minuten behandeling CCS (Bovenop 40 minuten basistarief)* €16,55

* prijzen zijn inclusief huur van CCS Cleaner, CCS Sprayer, Intra Clean & Control en Intra Hoof-fit Spray)

Starttarief Claw Clean System (CCS)
Basistarief voor 40 minuten behandeling met CCS*
Extra 10 minuten behandeling CCS (Bovenop 40 minuten basistarief)*

* prijzen zijn inclusief huur van CCS Cleaner, CCS Sprayer, Intra Clean & Control en Intra Hoof-fit Spray)

€ 33,10
€ 60,65
€ 16,55FERTIPLUS PARINGSADVIES

Opvragen bedrijfsdata:

Basiskosten per advies €20,70

Vaste kosten per dier op de stallijst met data CRV €0,46
Vaste kosten per dier op de stallijst met data AgroVision / Uniform Gratis

Voorrijkosten paringsadviseur €21,75
Keuren melkkoeien 1 t/m 60 €3,90 per dier
Keuren melkkoeien 61 t/m 120 €3,80 per dier
Keuren melkkoeien 121 t/m 180 €3,70 per dier
Keuren melkkoeien 181 t/m 230 €3,60 per dier
Keuren melkkoeien 231 t/m 280 €3,50 per dier
Keuren melkkoeien 281 t/m 310 €3,30 per dier
Keuren melkkoeien 311 t/m 340 €3,10 per dier
Keuren melkkoeien 341 en meer €2,90 per dier
Keuren jongvee €3,10 per dier

Kosten voor uitwerking advies €0,23 per dier op de stallijst

TopRanking©  €50,-

Opvragen bedrijfsdata:

Basiskosten per advies

€ 20,70

Vaste kosten per dier op de stallijst met data CRV
Vaste kosten per dier op de stallijst met data AgroVision / Uniform

€ 0,46
gratis


Voorrijkosten paringsadviseur
Keuren melkkoeienKeuren jongvee


1 t/m 60
61 t/m 120
121 t/m 180
181 t/m 230
231 t/m 280
281 t/m 310
311 t/m 340
341 en meer

€ 21,75
€ 3,90
€ 3,80
€ 3,70
€ 3,60
€ 3,50
€ 3,30
€ 3,10
€ 2,90
€ 3,10


per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier
per dier

Kosten voor uitwerking advies

TopRanking© 

€ 0,23

€ 50,-

per dier op de stallijst

De bovenstaande tarieven gelden vanaf 1-1-2023.

Voor vragen en opgave kunt u ons bereiken op het kantoor via 0573-740740.
Voor de opgevelijn van tochtige koeien kunt u bellen via 0573-454441.