EU OPSLAG

FertiPlus: NL 8523

Vanaf 2008 is FertiPlus in het bezit van een spermaopslagruimte die volgens de EU normen gerund wordt. Dat wil zeggen dat alle aanwezige sperma EU-waardig gewonnen moet zijn op EU-waardige dekstations en vervolgens in het voorraadregistratiesysteem getraceerd kan worden op basis van chargenummers. Dit sperma kan daarna vermarkt worden in Nederland, verplaatst worden naar andere EU-opslagruimten (andere KI-bedrijven) maar ook geëxporteerd worden naar andere landen.