PARINGSADVISEURS

“Geld verdienen kan alleen met sterke en probleemloze koeien die lang mee gaan en daardoor een hoge levensproducte behalen”.

Dit betekent dat de fokkerij het fundament is voor uw toekomstige veestapel en als zodanig de basis vormt voor uw bedrijfsrendement en dus uw inkomen.

Maak gebruik van de FertiPlus Paringsadviseur om te komen tot een concreet fokdoel en de consequente uitvoering hiervan. Met de FertiPlus Paringsadviseur geeft u op een onafhankelijke wijze invulling aan uw fokdoel en stierenpakket. Naast uw wensen houden we duidelijk rekening met variatie in bloedvoering, betrouwbaarheid van de stieren en de gezondheidskenmerken.

UW PARINGSADVISEURS

Hans Sleumer
Achterhoek

Nico Rietman
Overijssel / Drenthe / Groningen

Rik Steegink
Achterhoek

Jan Dijkman
Achterhoek

Voor afspraken en planning kunt u contact opnement met ons kantoor via: 0573 – 740 740.
Voor prijzen en tarieven kunt u terecht op onze pagina diensten & tarieven.