INSEMINATIE RESULTATEN ZIJN BEÏNVLOEDBAAR

We zijn constant in de weer om onze inseminatie resultaten te verbeteren. In dat kader houden de FertiPlus inseminatoren al geruime tijd gegevens in hun inseminatieapp bij, omtrent de conditie van de dieren, de kwaliteit van de tocht en de omstandigheden tijdens de inseminatie. We hebben ook geregistreerd of de koeien vast stonden en rustig/handelbaar waren tijdens het insemineren. Daarnaast hebben we proeven gedaan met twee wijzen van ontdooien van het sperma. Tot slot hebben we het effect van het twee-routesysteem onderzocht. Is dit werkelijk een voordeel of is het vooral emotie? Na een betrouwbare analyse hebben we nieuwe inzichten gekregen.

OMSTANDIGHEDEN

Onomstotelijk is bewezen dat naast een goede tochtwaarneming en juiste conditie, vooral de omstandigheden tijdens een inseminatie van grote invloed zijn op de drachtigheidsresultaten van de koeien. Koeien en pinken die loslopen op het moment van insemineren, worden significant slechter drachtig dan de koeien die netjes gesepareerd worden of vaststaan aan het voerhek of in de box.

Conclusie: Vastzetten en separeren van de koeien zorgt ervoor dat er bij zowel de koe als inseminator geen stress is. Dit zorgt voor significant betere drachtigheidsresultaten.  Mooie bijkomstigheid is dat dit tevens leidt tot minder uitval van koeien en een veilige en plezierige werkplek voor de inseminator. Kortom, vastzetten loont echt meer dan u denkt!

inseminatie koe veehouder rund

TIJDSTIP

We hebben onderzoek gedaan naar de drachtigheidsresultaten van de bedrijven die gebruik maken van twee routes per dag, ten opzichte van bedrijven die één keer per dag bezocht worden. Hieruit is gebleken dat de bedrijven die één keer daags bezocht worden (en dat worden er steeds meer) gemiddeld dezelfde drachtigheidsresultaten boeken als de bedrijven die intensief gebruik maken van ons twee routesysteem.

Conclusie: Het twee-routesysteem blijft volledig in tact, maar we gaan de eerste route iets verlengen tot 12.00 uur. We krijgen steeds meer opgaven voor de eerste route, terwijl het aantal voor de tweede route afneemt. Een drukkere eerste route brengt met zich mee dat we steeds moeilijker kunnen voldoen aan wensen als vroeg of laat in de route. We proberen aan zoveel mogelijk wensen te voldoen, maar kunnen het niet garanderen. Graag willen we deze optie reserveren voor mensen die vanwege bijvoorbeeld een begrafenis of ziekenhuisbezoek gebonden zijn aan tijd.

TEMPERATUUR

Moet het conventionele en gesekste sperma ontdooid worden op 28-32 graden of juist op 35-37 graden? Tot voor kort ontdooiden de inseminatoren van FertiPlus het conventionele sperma op 28-32 graden en het gesekste op 35-37 graden. De ouderwetse methode laten we maar zeggen. Dit was zeer bewerkelijk, maar hiermee behaalden we goede resultaten. Nadat ons ter ore was gekomen dat veel van onze collega’s in binnen en buitenland al geruime tijd en met succes, al het sperma ontdooien op 35-37 graden, zijn een paar “belegen” inseminatoren ook gestart met deze wijze van ontdooien. Na dit een aantal maanden volgens onderstaand protocol te hebben gedaan, blijkt dat er geen verschil zit in de drachtigheidsresultaten.

Conclusie: Vanaf heden gaan alle FertiPlus inseminatoren standaard al het sperma ontdooien volgens bijgevoegd schema.

HET WEER

Wat niet te beïnvloeden is, dat is het weer. Net als vorig jaar zomer, kende ook deze zomer een extreem warme en drukkende periode. Veel mensen hebben de koeien in die periode niet tochtig gezien of hebben ze misschien doelbewust niet geïnsemineerd. Gebleken is dat de extreme warmte voor veel tegenvallers heeft gezorgd. Erg veel geïnsemineerde koeien en pinken zijn niet drachtig geworden. Opvallend is ook het grote aantal drachtig gescande dieren dat de afgelopen weken toch weer gust bleek te zijn. De vraag is of het te voorkomen is. Op zulke extreme dagen zijn de geïsoleerde stallen natuurlijk wel iets koeler en is met het koelen door middel van ventilatoren en watervernevelaars wel wat winst te behalen. Ook met de welbekende sproeier op het dak kan de temperatuur in de stal een paar graden terugbrengen. Desondanks bleef het toch vrij warm voor de koeien en blijft het nadelig voor de drachtigheidsresultaten. Wel of niet insemineren is aan u.
Deel op Facebook
Deel op Twitter

Gerelateerde artikelen