ENQUETES

Bij FertiPlus zijn we constant bezig onze service te verbeteren. Om uw wensen en behoeften juist in kaart te brengen vragen wij maximaal 10 minuten van uw tijd. Hiermee draagt u collectief bij aan een inventarisatie waarmee wij u beter van dienst kunnen zijn.

Afstudeeropdracht Daan Vissers

Net als in de rest van de wereld, volgen ook de veranderingen en vernieuwingen in de agrarische sector elkaar steeds sneller op. De digitalisering en de wijze van communiceren is de laatste jaren al hard gegaan en zullen de komende jaren zeker doorgaan.  De agrarische sector is gemiddeld wat gematigd en dat is goed zichtbaar. De wijze van communiceren gaat veelal middels bedrijfsbezoeken en brochures. De vraag is, hoe wil de huidige veehouder het liefst geïnformeerd worden en hoe denkt de volgende generatie erover?

Mijn naam is Daan Vissers en ik ben vierdejaars student op het hbo Van Hall Larenstein in Velp. Ik studeer Applied Animal Science en voor mijn afstudeeropdracht bij FertiPlus wil ik graag onderzoeken via welke informatiekanalen de veehouder het liefst geïnformeerd zou willen worden. Is dat via email, Whatsapp, Facebook of misschien juist gewoon wel via een bedrijfsbezoek.

Om mijn afstudeeropdracht te kunnen laten slagen, ben ik afhankelijk van u medewerking. Ik zou u daarom willen vragen of u mijn enquête van een minuut of 10 massaal in zou willen vullen. Samen met FertiPlus en Van Hall Larenstein maken we een analyse van de enquêtes en wil ik de uitkomst graag met u delen. Uiteindelijk is het doel dat de uitkomst geheel ten goede komt aan de veehouder, de aanbieders en het milieu.

Als u de enquête invult maakt u kans op een pakket van 5 rietjes sperma !!!

Alvast enorm bedankt namens Daan Vissers 😊

belangrijk mening enquête FertiPlus communicatie

Gerelateerde artikelen

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp