Waarom is het verstandig uw dieren te laten scannen?

- Scannen (echoscopie) is veiliger dan 'opvoelen': in een vroegtijdig is te bepalen of een dier wel of niet drachtig is zonder extra risico dat het vruchtje wordt 'afgeknepen'.
- Checken van 'open koeien'. (Koeien die na kalven om welke reden dan ook niet tochtig worden.)
- De hartslag van een vruchtje, een afgestorven vruchtje, een tweeling of een baarmoeder vol pus: alles is goed te zien.
- Aan de hand van een diagnose kunnen we samen met u een plan van aanpak opstellen. (Met bijvoorbeeld als doel om de tussen-kalf-tijd te verkorten.)
- Voor een scherpe prijs krijgt u veel bruikbare informatie waarme u (eventueel samen met uw dierenarts en/of vruchtbaarheidsbegeleider) uw voordeel kunt doen.

Bij FertiPlus kunt u uw pinken en koeien laten scannen vanaf 30 dagen na inseminatie. 

TARIEVEN:
- voorrijkosten:                € 8,35 (Laat u 10 of meer dieren scannen dan berekenen wij GEEN voorrijkosten.)
- scankosten per dier:   € 3,50

Bel voor meer informatie en/of het maken van een afspraak met Martijn Mokkink. (telefoon: 06-30374655)