Op woensdag 10 okober opent Mts. Janssen de deuren van haar melkveebedrijf voor 'Koei'n Kiek'n'. 

Op dit melkveebedrijf staat een zelfredzame dubbeldoel koe centraal. Het doel is om hiermee lagere kosten en een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. 
Men heeft gekozen voor een driewegkruissing met Holstein, Fleckvieh en Brown Swiss en hier wordt al 14 jaar lang consequent aan vastgehouden. Het resultaat is een gezondere en duurzamere veestapel met daarnaast een hogere melkproductie dan voorheen, hogere gehaltes en koeien die weinig problemen geven en minder onderhoud vragen. 

Mts. Janssen maakt gebruik van het FertiPlus paringsadvies en dit is een mooie kans om in de praktijk te aanschouwen welke mogelijkheden er allemaal zijn met dit adviesprogramma. Onze parings- en fokkerijadviseurs zullen daarom volgende week ook aanwezig zijn. 

Klik hier voor een uitgebreid bedrijfsoverzicht en meer informatie.

Mts. Janssen
Schiphorsterstraat 2a
7227 NG Toldijk

U bent van harte welkom tussen 13:00 uur en 16:00 uur. 

Gelieve niet in bedrijfskleding te verschijnen.