Op donderdag 29 en vrijdag 29 juni organiseerde Masterrind voor haar dealers voor het eerst de zogenaamde MASTERclass voor haar dealers. 

FertiPlus ging op deze uitnodiging in en een aantal collega's trokken samen met de andere Nederlandse dealers naar Duitsland om daar diverse melkveebedrijven, de thuisbasis van Masterrind in Verden en het ET-station in Nückel te bezoeken. 
Het waren interessante dagen waarop we veel nakomelingen van Masterrind-stieren zagen, interessante gesprekken met melkveehouders voerden en meer te weten kwamen over het fokprogramma van Masterrind.

Het eerste melkveebedrijf dat we bezochten, Lingrann GBR, staat bekend om de goede roodbonte veestapel. Hier zagen we onder andere melkgevende dochters van Sympatico (Snowman x Planet), Sunny Red (Sympatico x Observer) en Red Mist (Elburn x Spencer)
Het is mooi dat we tijdens deze excursie melkgevende dochters tegenkwamen van stieren die we in het verleden zelf ook verkocht hebben. Zo waren we blij verrast bij het zien van Red Mist (Elburn x Spencer) dochters. We hebben een groot aantal melkgevende dochters van deze stier gezien en stuk voor stuk blonken ze uit in melkkracht. Red Mist geeft koeien met inhoud, kracht en ze straalden de wil uit om veel melk te geven. Dat deden ze dan ook! Stuk voor stuk waren het goede producenten die gezien de conditiescore en lichaamsbouw de hoge producties goed aan konden.

Wortman KG Beppen was het tweede bedrijf dat we bezochten. In de gloednieuwe ligboxenstal werden de koeien gemolken door vier robots. Op dit bedrijf liepen veel nakomelingen van Masterrind stieren, waaronder enkele One Red dochters. 

Vervolgens legden we een bezoek af aan het hoofdkantoor van Masterrind in Verden. Hier volgde een presentatie over het fokprogramma. Het was interessant om te horen welke eisen gesteld worden, welke doelen nagestreefd worden en welke strategie wordt toepast om deze resultaten te verkrijgen. Uiteraard was er ook ruimte voor vragen en over sommige punten werden interessante discussies gevoerd. Voor FertiPlus als onafhankelijke KI service was het goed om te horen dat grote KI's als Masterrind zich er terdege van bewust zijn dat inteelt een bedreiging vormt voor de Holstein fokkerij en hier ook serieus rekening mee houdt bij de fokkerijstrategie. Na afloop van de presentatie volgde een rondleiding door de stierenstallen van Masterrind. Het is indrukwekkend om al die stieren in levende lijve te mogen aanschouwen!

Tijdens de tweede dag brachten we onder andere een bezoek aan het ET-station in Nückel. Dr. med. Hanna Grothmann gaf een zeer interessante lezing over het intensieve gebruik van genetisch waardevolle jonge runderen in het NOG-fokprogramma door het routinematig toepassen van genomics. Ook hier was ruimte voor discussie en dit leverde interessante gesprekken op. 

Tot slot bezochten we het melkveebedrijf Weser Milch Lünschen KG. Hier worden 350 koeien gemolken en dit bedrijf wordt gerund door Friedrich Lünschen en twee zoons. Op dit mooie bedrijf troffen we onder andere nakomelingen aan van Envoy, Force en One Red. We waren blij verrast bij het zien van One Red dochters. Enkele jaren terug zagen we One Red als jonge stier en toen imponeerde hij ons al met zijn geweldige lichaamsbouw. Bij het zien van zijn melkgevende dochters wisten we het zeker: deze stier kan wat op het gebied van exterieur. Toen we de veehouders vroegen of de dieren qua productie voldeden antwoorden zij stuk voor stuk bevestigend. Puntje van aandacht is de vererving voor percentage eiwit, deze is negatief. 

Omdat één foto meer zegt dan duizend woorden volgen hieronder een aantal foto's. Via deze weg willen wij Masterrind Nederland én Duitsland bedanken voor de gastvrijheid en goede zorgen!


Melkgevende Red Mist dochter.

Melkgevende Red Mist dochter. 

Melkgevende Red Mist dochter.

De nieuwe ligboxenstal van Wortman KG Beppen.

De nieuwe ligboxenstal van Wortman KG Beppen.

Collega's van FertiPlus bezochten samen met andere Nederlandse dealers het hoofdkwartier van Masterrind in Verden. 

Op het ET-station in Nückel verzorgde Dr. med. Hanna Grothmann een interessante lezing over het genetische programma van Masterrind. 

Na de lezing volgde een korte rondleiding door de diverse praktijkruimtes van Nückel. 

Het derde melkveebedrijf dat bezocht werd was Weser Milch Lünschen.

Vanwege de enorme bedrijfsgroei van de laatste jaren was het noodzakelijk een nieuwe ligboxenstal te bouwen. 

Grote stallen daar in Duitsland.. 

Op het bedrijf Weser Milch Lünschen stonden zeer fraaie koeien.

Envoy (Epix x Alexander) dochter.

Envoy dochter. 

Envoy dochter.