Op woensdag 20 juni organiseert Fleckvieh Stamboek Nederland haar jaarlijkse Fleckviehdag. Dit jaar vindt deze plaats op het melkveebedrijf van de familie Hendriksen in Blankenham. 

De familie Hendriksen melkt ongeveer 160 melkkoeien. Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van een rotatiekruising met Fleckvieh, Brown Swiss en Holstein Frisian. De reden om hier in 2005 mee te beginnen was om meer duurzaamheid en een betere vruchtbaarheid van de veestapel te verkrijgen. 

De dat start met een vergadering voor de leden van het stamboek. Vervolgens komt spreker Carolino van der Plas (journalist, oprichter van social-media project '@boerburgertweet'.
's Middags wordt de uitslag van de 'Fleckvieh koe van 't jaar'-verkiezing bekend gemaakt. U kunt nog stemmen op uw favoriete koe. 

Klik hier om naar de website van het Fleckviehstamboek te gaan en te stemmen op uw favoriete finaliste. 

Na de huldiging is er mogelijkheid om het bedrijf van de familie Hendriksen te bezichtigen (gelieve niet in bedrijfskleding te komen). U bent doorlopend van harte welkom op deze dag en de toegang, evenals consumpties en de geplande barbecue zijn gratis. 

Klik hier voor meer informatie over de Fleckviehdag, adresgegevens etc.