Onlangs verscheen er in Veeteelt een uitgebreid artikel over het toepassen van andere melkvee-rassen. 

Verreweg het grootste gedeelte van de Nederlandse melkveehouders gebruikt uitsluitend Holstein voor de reproductie van hun melkveestapel. Toch is er een groep van honderden melkveehouders die bij meer dan tachtig procent van de veestapel gebruik blijft maken van twee of drie melkvee-rassen (analyse CRV). 

Dat ieder ras z'n specifieke eigenschappen heeft is niets nieuws. FertiPlus erkent al jaren de specifieke kwaliteiten van bijvoorbeeld Fleckvieh, Brown Swiss, Jersey en natuurlijk Holstein. 
Het grootste voordeel van kruisen is dat er door gebruik te maken van verschillende rassen een veestapel gefokt kan worden die past bij de specifieke wensen van de melkveehouder en/of bij de bedrijfsvoering. Daarnaast is het heterosiseffect onmiskenbaar: gekruiste dieren presteren beter dan het gemiddelde van de ouders. 

Uit het onderzoek van CRV blijkt dat Holsteiners het hoogst scoren als het gaat om de productie van kg vet + kg eiwit (595 totaal). Als Holstein gecombineerd dan doen de combinaties met Noors Roodbont (587 kg), Jersey (583 kg) en Brown Swiss (582) het erg goed. Wanneer er drie rassen gecombineerd worden dan scoort de combinatie van Holstein, Brown Swiss en Jersey hoge ogen met 572 kg vet + eiwit).

Kruislingen van Holstein met Fleckvieh leveren kalveren met het hoogste karkasgewicht. Ook op het gebied van vruchtbaarheid scoren deze kruislingen beter dan raszuivere Holsteinkoeien. 
Voor veel veehouders die besluiten buiten Holstein ook andere rassen in te kruisen is het 'totaalplaatje' vaak belangrijker dan alleen een hoge productie. Men start vaak met kruisen omdat men bijvoorbeeld de uiergezondheid wil verbeteren, de tussenkalftijd wil verlagen en het vervangingspercentage omlaag wil brengen. 

Vooral bij een driewegkruising is er sprake van een betere vruchtbaarheid in vergelijking met zuivere Holsteindieren. Door gebruik te maken van drie rassen profiteer je optimaal van het heterosiseffect. De kunst is hierbij om drie rassen te zoeken die bij elkaar passen én aansluiten bij uw persoonlijke wensen en fokdoel. 

Puur statistisch gezien blijft de productie bij een driewegkruising iets achter in vergelijking bij een tweewegkruising. Wel is het inseminatiegetal en vaak ook de tussenkalftijd lager wat resulteert in een betere vruchtbaarheid. 

FertiPlus blijft geloven in de voordelen van het inkruisen van andere rassen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Holstein, Fleckvieh, Brown Swiss en Jersey de beste rassen met de beste specifieke eigenschappen in ons assortiment hebben. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het inkruisen met verschillen rassen of in contact willen komen met veehouders die ervaring hebben met kruisen? Neem dan gerust contact met ons op (0573-740740).

Hierboven de afbeelding die in Veeteelt vermeld staat.