Op de Nederlandse Rundvee Manifestatie werden dit jaar veertien dochtergroepen getoond van zes verschillende organisaties.  Het betrof zeven vaarzengroepen en zeven groepen met tweedekalfs of oudere koeien. Alle dochtergroepen werden, naast dat ze in de stand van de betreffende KI organisaties te bewonderen waren, ook in de ring getoond. 

Ervaring leert ons dat het goed is om dochtergroepen te bekijken daar waar mogelijk. Op deze manier is goed te beoordelen hoe een stier daadwerkelijk fokt en vooral als er meerdere dochtergroepen tegelijk getoond worden (zoals op de NRM) zijn de onderlinge verschillen goed te zien. De ervaringen die wij in de praktijk opdoen helpen ons om u van een goede adviezen (en producten) te kunnen voorzien.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de diverse dochtergroepen.