Onlangs was het feest op het bedrijf van familie te Brummelstroete en te Selle. Grete 52 (vader Jesther) wist de grens van 10.000 kg vet en eiwit te passeren en zo'n prestatie moest natuurlijk gevierd worden. 

In 8 lijsten produceerde Grete 52 ruim 140.000 kg melk met 3,94% vet en 3,30% eiwit, resulterend in een gemiddelde lactatiewaarde van 118+. Naast een goede producente bewees Grete 52 door haar in 2014 én 2016 behaalde reservekampioenschappen op de fokveedag van Eibergen ook over een bijzonder best exterieur te beschikken. 

Afgelopen jaar kreeg ze het predicaat 'Sterkoe 2' op haar naam en werd ze opnieuw ingeschreven: 89 frame, 93 type, 92 uier, 89 benen, 91 punten algemeen voorkomen. 

De combinatie van productie, keuringskampioene, 'Sterkoe' en excellente score voor algemeen voorkomen maken haar tot een bijzondere koe. 

Via deze weg feliciteren wij familie te Brummelstroete en familie te Selle met de behaalde resultaten en wensen wij hen veel succes toe in de toekomst!


Familie te Brummelstroete, Grete 52 en familie te Selle